White and yellow

White and yellow

White and yellow

Desire for water.

Info su springinnewyork

Desidero evadere, svegliarmi con silenzio e canto calmo, desidero addormentarmi con pace, desidero amare, donare tutto quello che ho creato all'umanità, concedermi una pausa con dentro l'infinito, concedermi un cerchio con dentro un mondo, concedermi un cielo con dentro un sogno, concedermi al nuovo giorno.
Questa voce è stata pubblicata in author photo blog, white, White and yellow, yellow e contrassegnata con , , , . Contrassegna il permalink.

Una risposta a White and yellow

  1. Mezo scrive:

    โรคอวบอั๋นภายในรุ่นหนุ่ม Mezo ปากท้องเนื้อที่มีอยู่ความสุขสบาย ขาดการออกกำลังตัว แดกเครื่องกินไม่กำหนดยุคสมัย ไม่กำหนดพวก
    พร้อมกับไม่จำกัดจำนวนเหล่านี้ปฏิบัติการส่งให้กำเนิดความเจ็บไข้อ้วนพี
    Mezo เท่าที่ตุ้ยนุ้ยก็ประพฤติสละออกกำลังจัดหามาไม่เต็มที เห็นตักเตือนเด็กหนุ่มหรือเยาวชนทำเนียบมีอยู่ความหนักเบามากเกินโดยมากกำเนิดโรคล่ำครั้นดำรงฐานะคนชรา ความหนักเบาสิ่งของชายฉกรรจ์จะพอกพูนจนถึงนิ่งตราบใดอายุประเมิน Mezo ท่อนสาวน้ำหนักจะทวีหมดทางไปรุ่นเก็ง โรคภัยไข้เจ็บอวบอ้วนในเด็ก เซลล์ไขแห่งกายจะมีอยู่ห้วงที่อยู่เจริญวัยพักพิงฝาแฝดยุคสมัยคือว่าคราวลูกพร้อมกับเด็กหนุ่ม